Uczysz się programowania?

Jeśli jesteś uczniem dowolnego typu szkoły, możesz rozwijać swoje umiejętności programistyczne pod okiem pracowników Instytutu Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zobacz ofertę

Co oferujemy?

Oferta Akademii skierowana jest nie tylko do prymusów, ale do szerokiego grona uczniów zainteresowanych programowaniem.

Konkursy programistyczne

Internetowe kursy programowania

Zajęcia z pracowanikami UMCS

Aktualne konkursy i kursy

Konkurs Algorytmy i Struktury Danych

Konkurs Algorytmy i Struktury Danych jest skierowany do uczniów wszystkich rodzajów i poziomów szkół, którzy interesują się programowaniem.

Kurs Podstawy programowania

Dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich chcących rozpocząć swoją przygodę z programowaniem i językiem C++.

Główny partner

Partnerzy

Partnerzy medialni

Informacje

Adres

Akademia Programowania
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-801 Lublin

Kontakt

(81) 537-61-03
kontakt@ap.umcs.pl

Główny partner

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pt. "Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II"