Kilka słów o akademii

Akademia Programowania UMCS to zbiorcza nazwa inicjatyw edukacyjnych podejmowanych przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W roku szkolnym 2018/2019 Instytut Informatyki UMCS wraz z Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego jako głównym partnerem organizują w Ramach Akademii konkurs Algorytmy i struktury danych oraz kurs Podstaw Programowania.

Pierwsza edycja konkursu Algorytmy i struktury danych odbyła w roku szkolnym 2018/2019 i cieszyła się sporym zainteresowaniem uczniów. Konkurs jest skierowany do uczniów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z algorytmiką. Dlatego z udziału z konkursu wykluczeni są uczestnicy olimpiad informatycznych, zaś w pierwszym etapie konkursu oprócz zadań publikujemy materiały dydaktyczne oraz omówienia rozwiązań opublikowanych zadań.

Podstawy programowania to internetowy kurs programowania. W ramach kursu, oprócz materiałów omawiających od podstaw kolejne zagadnienia z zakresu programowania na przykładzie języka C++, uczestnicy będą otrzymywali zadania umożliwiające sprawdzenie swoich umiejętności. Na podstawie rozwiązań opublikowanych zadań uczestnicy będą otrzymywali certyfikaty potwierdzające zaliczenie kursu.

Główny partner

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pt. "Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II"