Poniżej będziemy starali się umieszczać typowe przyczyny dla których wasze programy  nie działają:

  • Wypisywanie komunikatów innych niż te opisane w specyfikacji wyjścia. Jest o tym w filmie o obsłudze sprawdzarki, ale powtórzmy: wasze programy powinny wypisywać na sprawdzarce to co jest określone w specyfikacji wyjścia i tylko to. Żadnych grzecznościowych zwrotów w stylu: „podaj dane”.
  • Aby przyśpieszyć działanie programu, jeżeli używacie tylko strumieni wejścia, wyjścia (cin, cout), to na początku funkcji main umieśćcie ,,maginczą linijkę”:  std::ios_base::sync_with_stdio(0);.

Główny partner

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pt. "Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II"