Programy wysłane na konkurs są kompilowane i uruchamiane przy użyciu komputera pracującego pod kontrolą systemu Ubuntu 18.04.

Programy są kompilowane przy użyciu kompilatora:

g++ (Ubuntu 7.3.0-27ubuntu1~18.04) 7.3.0,

zaś kompilacja jest wykonywana z parametrami -static -O2.

Zwracamy uwagę na to, żeby wysyłane programy były zgodne ze standardem C++ (przykładowo programy wykorzystujące bibliotekę conio.h będą miały status błąd kompilacji) oraz żeby wypisywać dane zgodnie ze specyfikacją wyjścia (w szczególności pominięcie białych znaków lub niepotrzebne komunikaty typu ,,podaj dane wejściowe” będą skutkowały stausem Zła odpowiedź). Więcej o sprawdzarce można się dowiedzieć z filmu.

Aby przyśpieszyć działanie programu używającego strumieni warto wyłączać synchronizację wejścia/wyjścia przy użyciu polecenia:

std::ios_base::sync_with_stdio(0);.

 

Główny partner

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pt. "Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II"