Dla czworga najlepszych uczestników drugiego etapu konkursu Algorytmy i struktury danych w roku szkolnym 2018/2019 przewidziano następujące nagrody:

I miejsce – 1600 zł,

II miejsce – 800 zł,

III miejsce – 400 zł,

IV miejsce – 200 zł.

Ponadto ośmioro najlepszych uczestników drugiego etapu konkursu będących uczniami szkół  ponadpodstawowych otrzyma prawo wstępu (diamentowy indeks) na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku informatyka prowadzonym na UMCS. Diamentowy indeks można zrealizować w trakcie dwóch pierwszych  naborów na studia po zakończeniu konkursu.

Główny partner

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pt. "Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II"